ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล นิลกรรณ์
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2561,22:04  อ่าน 250 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน ชุดการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์
รายละเอียดผลงาน

ชุดการเรียนการสอน

วิชาประวัติศาสตร์ ส๒๑๑๐๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

  พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย    

ชุดที่ ๑ เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย    

จัดทำโดย 

นางนฤมล  นิลกรรณ์

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนนบพิตำวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.42 MB

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2561,22:04   อ่าน 250 ครั้ง