ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอาบีบซา เซดามิซา
ครูผู้ช่วย

นายธนกร ตุดเอียด
ครูอัตราจ้าง