ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอาบีบซา เซดามิซา
ครูผู้ช่วย

นายธนกร ตุดเอียด
ครูอัตราจ้าง