ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อสอบถามข้อมูล

โรงเรียนนบพิตำวิทยา 261 หมู่ 1 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 075-307-290 Fax 075-307-290  
email: noppitam55@gmail.com

แผนที่โรงเรียน