ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 (อ่าน 164) 01 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัวมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 1 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-11:30น. ณ หอประชุมนนทามิตร โรงเรียนนบพิตำวิทยา (อ่าน 169) 28 มี.ค. 66
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 178) 25 มี.ค. 66
ประกาศกำหนดการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน SMTP ปีการศึกษา 25466 (อ่าน 153) 16 มี.ค. 66
ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 225) 16 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนนบพิตำวิทยา (อ่าน 288) 07 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 535) 06 ก.พ. 66
****แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อและห้องสอบแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการครั้งที่ 8ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 280) 02 ก.พ. 66
>>>ประกาศรายชื่อและห้องสอบแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการครั้งที่8ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 277) 01 ก.พ. 66
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล (อ่าน 436) 30 ม.ค. 66
แจ้งเลื่อนวันสอบ กิจกรรมสอบแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 268) 16 ม.ค. 66
กิจกรรมสอบแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการครั้งที่8ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 421) 21 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 909) 06 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การเปิดเรียนแบบปกติ ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 909) 05 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อและกำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1070) 30 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนโครงการ SMTP ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1110) 19 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาห้องเรียนโครงการส่งเสริมและ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) (อ่าน 3036) 16 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2922) 14 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประจำปี 2564 (อ่าน 3810) 03 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 17 -25 ก.พ. 65 (อ่าน 3827) 16 ก.พ. 65
ประกาศผลสอบกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3984) 24 ม.ค. 65