ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันแม่นบพิตำวิทยา ประจำปี 2560
โรงเรียนนบพิตำวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่นบพิตำวิทยาประจำปี 2560  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560   เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นพื้นฐานที่ดีงามแก่ชีวิตนักเรียน และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ 
แม่ดีเด่นร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับท่านผู้อำนวยการประพฤติ วงศ์ชนะ
ตัวแทนแม่ดีเด่นกล่าวความรู้สึกจากใจแม่สู่ใจลูก
ตัวแทนลูกพูดความรู้สึกถึงแม่
ชุดการแสดงจากนางรำคนเก่งในงานวันนี้
คณะครู นักเรียน และแม่ดีเด่น ร่วมกันถวายพระพร
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2560,23:33   อ่าน 899 ครั้ง