ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559
โรงเรียนนบพิตำวิทยา จัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ปีการศึกาษา 2559 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559  โดยนักเรียนแต่ละห้องเรียนได้นำพืชผัก ผลไม้  การทำอาหารจำหน่าย  โดยนำรายได้ฝากกับธนาคารโรงเรียน เป็นการส่งเสริมการออมให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2559,13:04   อ่าน 1288 ครั้ง