ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ม.1 ม.4 วันที่7-9 พ.ค.59
      โรงเรียนนบพิตำวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมนนทามิตร โรงเรียนนบพิตำวิทยา เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป โดยมี  ผอ.ประพฤติ  วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนนบพิตำวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ภาพวันที่3 และพิธีปิด 

    ติดตามภาพทั้งหมดจาก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1061223323900984.1073741854.977257628964221&type=3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2559,11:28   อ่าน 1227 ครั้ง