ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นบพิตำวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
          โรงเรียนนบพิตำวิทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบปีการศึกษา 2558 วันจันทร์ที่  4 เมษายน พ.ศ.2559  ณ ห้องประชุมนนทามิตร โรงเรียนนบพิตำวิทยาโดยได้รับเกียรติจาก นายมนูญ บุญชูวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ โดยมี ผอ.ประพฤติ  วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา  ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2559,14:53   อ่าน 1433 ครั้ง