ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2558
  โรงเรียนนบพิตำวิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 29  กุมภาพันธ์  2559  โดยมี  ผอ.ประพฤติ  วงศ์ชนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี  กิจกรรมประกอบด้วย  การให้ปัจฉิมโอวาท  ของท่านผู้อำนวยการ  หัวหน้าฝ่ายงาน  ตัวแทนครู การกล่าวแสดงความรู้สึกของตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  พิธีผูกข้อมือ การมอบรางวัลนักเรียนที่ช่วยเหลือโรงเรียน  เป็นต้น
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,13:23   อ่าน 1490 ครั้ง