ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 
จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2558 ของโรงเรียนนบพิตำวิทยา โดยนักเรียนตัวแทนแข่งขันระดับภาค จำนวน 3 รายการ ผลการแข่งขันดังนี้
1. รางวัล เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล โดยการปล่อยด้วยมือ ม.1-3 ประกอบด้วย
    เด็กชายฉัตรชนก  ฤทธี
    เด็กชายชยุตพงศ์  เกิดดอนทราย
2. รางวัล เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-6  ประกอบด้วย
    นางสาวภูสุดา  จันทรมาศ
    นางสาววิภารัตน์  ปทุมมาศ
3. รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ม 1-3  ประกอบด้วย
    เด็กชายจิรกิตต์  แก้วคง
    เด็กหญิงฐิตามร  ชำนาญ
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2559,16:51   อ่าน 864 ครั้ง