ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ ประจำปี 2558 วันที่ 8-9 ธ.ค.58
ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ ประจำปี 2558 วันที่ 8-9 ธ.ค.58 ณ โรงเรียนนบพิตำวิทยา โดยกิจกรรมวันที่ 8 ธ.ค.58 ประกอบด้วย 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯละ 1 ฐานกิจกรรม ทุกกลุ่มสาระได้บูรณาการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตามนโยบายของ สพม.12 
 และวันที่ 9 ธ.ค.58  เรียนรู้ ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ จาก คณะวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
     คลิกที่นี่ชมภาพกิจกรรม (วันที่ 9 ธ.ค.58)  
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2558,17:11   อ่าน 656 ครั้ง