ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติงานภาคเรียนที่2 ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 394 KB 48497
ประกาศผลคะแนนการสอบแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.35 KB 48590
ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.33 KB 48223
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 265.37 KB 48270
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสาขาวิชาดนตรี (เน้นทำวงโยธวาทิต) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.83 KB 48318
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.35 KB 48403
โครงการแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.03 KB 48579
ประกาศโรงเรียนนบพิตำวิทยา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.23 KB 48614
ประกาศโรงเรียนนบพิตำวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี (เน้นทำวงโยธวาทิต) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.19 KB 48221
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสาขาวิชาดนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.68 KB 48261
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมประจำปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.86 KB 48535
คู่มือการใช้งาน google apps for education ตอนที่ 1 48401
แบบฟอร์มส่งข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ รร.(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.41 KB 48217
แบบฟอร์มส่งข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ รร.(word) Word Document ขนาดไฟล์ 88.22 KB 48609
คู่มือการใช้งาน Picasa Web Album Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48636