ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
**เพิ่มเติมเรื่องประกาศผลสอบกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ตามที่โรงเรียนนบพิตำวิทยา ได้ดำเนินการจัดสอบกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและรายละเอียดตามประกาศโรงเรียนนบพิตำวิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบโครงการแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ และเกณฑ์การตัดสินผลการสอบกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นั้น

บัดนี้ การประมวลผลการสอบแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 36 โรงเรียน นักเรียน 343 คน จึงประกาศผลการสอบ เรียงตามลำดับ คะแนนรวมทุกรายวิชาประเภทนักเรียนทั่วไป คะแนนรวมทุกรายวิชาประเภทนักเรียนในเขตบริการ คะแนนสูงสุดรายวิชา ประเภทนักเรียนทั่วไป คะแนนสูงสุดรายวิชา ประเภทนักเรียนในเขตบริการ นักเรียนที่มีผลการสอบคะแนนรวมทุกรายวิชา สูงกว่า ร้อยละ 85 ขึ้นไป (ไม่มี) และโรงเรียนที่พานักเรียนมาร่วมกิจกรรม 10 คนขึ้นไป ตามประกาศฉบับนี้ไปรายงานตัวเพื่อรับเงินรางวัลและเกียรติบัตร ในพิธีเปิดงานวันวิชาการโรงเรียนนบพิตำวิทยา ในวันพุธ ที่ 6 มีนาคม  2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น. ถ้านักเรียนคนใด โรงเรียนใดไม่สามารถมารับได้ตามวันเวลาที่กำหนด ให้ติดต่อขอรับเงินรางวัล เกียรติบัตรได้ที่ห้องวิชาการโรงเรียนนบพิตำวิทยา ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

       ประกาศ  ณ  วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562                             

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 2142 ครั้ง