ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล
         โรงเรียนนบพิตำวิทยา มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 1215 ครั้ง