ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสาขาวิชาดนตรี (เน้นทำวงโยธวาทิต)

ตามที่โรงเรียนนบพิตำวิทยา อำเภอนบพิตำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาดนตรี (เน้นทำวงโยธวาทิต) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เอกดนตรีสากล ดนตรีศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 21 – 23  ธันวาคม พ.ศ. 2558  ปรากฏมีผู้มาสมัครสอบจำนวน 1 ราย และได้ทำการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ไปแล้วเมื่อวันที่  25  ธันวาคม พ.ศ. 2558  มีผลการสอบดังนี้

คลิกดูรายละเอียดประกาศผล 

โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2558,14:00   อ่าน 438 ครั้ง