ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 255
ตามที่โรงเรียนนบพิตำวิทยา อำเภอนบพิตำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ประจำปี 2558  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  1 อัตรา ระหว่างวันที่  21 – 23  ธันวาคม พ.ศ. 2558  และทำการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ไปแล้วเมื่อวันที่  25  ธันวาคม พ.ศ. 2558  จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2558,00:00   อ่าน 797 ครั้ง