แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
รายงานไตรมาส 6 เดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 336.32 KB