นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.59 KB
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.72 KB
หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 493.68 KB
การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.18 KB
หลักเกณฑ์การย้าย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.65 KB
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.42 KB